Kakšno je dobro okno? 3.del – steklo

Dobrodošli v tretjem in zadnjem delu praktičnega vodnika skozi izbiro najboljših oken. Ponudba priročnih, trpežnih in modernih PVC oken še nikoli ni bila tako široka kot danes. Istočasno pa izbira dobrih oken še nikoli ni bila težja. Da se boste lažje znašli v labirintu različnih ponudb, vam ponujamo praktičen nasvet – prvi del zadeva različne sisteme profilov, drugi pa izbiro inštalacije.

V tem delu bi vam radi predstavili steklo, ki lahko zavzema tudi do 85% površine oken. Običajno je steklo največji del oken, zato je najpomembnejše za kvaliteto in značaj celotnega okna.

Na kaj vpliva steklo? Med drugim lahko omenimo:

  • Stopnja toplotne izolacije,
  • Kvaliteta akustične izolacije,
  • Dostop naravne svetlobe in toplote v notranjost,
  • Varnost prebivalcev,
  • Moč in odpornost stekla na vlom.

Do kakšne mere bodo vaša okna ustrezala vašim zahtevam, je večino odvisno od njihovih lastnosti in namestitve. Kaj je potrebno vedeti in kaj iskati, ko kupujete okna?

SESTAVA STEKEL

Beseda »steklo« ni popolnoma ustrezna za zasteklitev modernih oken. V dobrih PVC oknih ne boste našli posameznih steklenih plošč, ampak ti. kombinirano steklo. Plošče so sestavljene iz posameznih predelkov, ki jih ločuje steklo. Takšne zasteklitev se lahko loči v:

  1. Dvoslojna stekla, en zračni prekat
  2. Trislojna stekla, dva zračna prekata
  3. Štirislojna stekla, trije zračni prekati

Prekati med ploščami so polnjeni z žlahtnim plinom, običajno z argonom. Robovi stekel so povezani v okvir, steklene površine pa prekrite s posebnimi premazu. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali vse te elemente.

Pred izbiro PVC oken  je uporabno vedeti osnove njihove zgradbe, pomembnejša pa je uporabnost.

TOPLOTNA IZOLACIJA

Ena od ključnih lastnosti, ki opisujejo steklo, je koeficient toplotne prevodnosti Uw, ki določi količino izgub na 1m² stekla, ko je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim okoljem 10°C. Nižje kot je razmerje, boljša je zaščita pred toplotnimi izgubami.

Skupaj s trendom stalnih izboljšav energijsko varčnih domov in tehničnih pogojev, so standard oken postala trislojna stekla s koeficientom med 0.7 in 0.5 W/m²K. Vredno je o tem vprašati prodajalca in med sabo primerjati različne ponudbe.

Kaj vpliva na toplotno prepustnost stekla? Kakšne metode montiranja uporabljajo proizvajalci za izboljšanje kvalitete in kaj iskati pri dobrih oknih?

Proizvajalci najnovejših stekel izboljšajo toplotno prepustnost z uporabo ti. nizkoemisijskega premaza na površju stekel. To je tanka in nevidna plast srebra v mešanici s kovinskimi oksidi. Poenostavljeno, premaz prepušča kratke toplotne valove v notranjost, hkrati pa ustavi izstop dolgih toplotnih valov iz grelnih aparatov. Pozicija nizkoemisijskega premaza je prikazana na naslednji sliki. Njegova uporaba ima ključno vlogo v povišanju toplotne izolacije.

Toplotna prevodnost stekla 

Koeficient prepustnosti stekla Uw 

Nizkoemisijski premaz 

Zelo pomembno je polnilo zračnih prekatov.  Najnovejši zračni prekati niso več polnjeni z zrakom, ampak z žlahtnim plinom, ki ima zaradi velike gostote odlične izolacijske sposobnosti in podajnost. Najboljše lastnosti doseže kripton, ki je hkrati tudi najdražja izbira. Trenutno je cena je nanos kriptona tako visoka, da v največ primerih prihranek ob izboljšavi toplotne izolacije ne preseže potrebnih stroškov. Najbolj priporočljiv je argon, ki je ob zelo dobrih izolacijskih sposobnostih na voljo po dostopni ceni.

Pomembno pri omejitvi toplotni izgub je tudi vrsta stekle, ki loči okvir. Uporabo aluminija je zamenjala uporaba jekla in plastičnih materialov, ki imajo nižji koeficient toplotne prepustnosti. To bistveno zniža toplotne izgube zaradi toplotnih mostov na stičišči stekel na profilu. Energijsko varčni profili ne zmanjšajo le toplotne izgube, ampak tudi dosegajo višjo temperaturo stiku med okvirjem in steklom na notranji strani, poleg tega pa preprečuje kondenzacijo na okvirjih.

Pred izbiro stekel je pomembno razmisliti še nekaj – je mogoče izbrano zasteklitev namestiti na vsa okna v vašem domu?

Oglejmo si naša štirislojna okna z debelino posameznega sloja 3mm. Pomembno je vedeti, da takšna debelina ne more biti nameščena na večja okna. Za takšna okna je potrebna debelina 4 ali 6mm, ki bo ob koncu drugačnega odtenka kot debelina 3mm. Razlika odtenkov bo vidna, zato je bolje, da se ji izognemo.

Toplota ne uhaja le iz hiše – proces deluje tudi obratno. Sončno sevanje, ki uide v notranjost je dodaten vir energije. Iz tega razloga je pomembna lastnost oken njihov faktor sončnega sevanja g.

Določa količino sončne energije, ki preide skozi steklo in postave dodaten vir energije za ogrevanje. Najvišji faktor imajo enoslojna okna, ki so preveč potratna za energijsko varčne standarde. Ne zagotavljajo zaščite pred toplotnimi izgubami pozimi ali prevelikim vdorom toplote poleti. Priporočljiv faktor pasivnih oken je 50%.

SVETLOBA

Glavna naloga oken je zagotovitev dnevne svetlobe, ki je za nas najbolj zdrava in koristna. Naravna svetloba blagodejno vpliva na zdravje in počutje, najbolj pa opazimo, če naravne svetlobe v hiši ni. Poleg izolacijskih stekel je priporočeno preveriti tudi faktor svetlobne prepustnosti Lt, ki pove količino svetlobe, ki preide v notranjost hiše.

 

VARNOST

Vrste stekel se razlikujejo tudi glede na njihovo primarno nalogo. Naloga ti. varnostnega stekla je zaščita pred zlomom stekla v primeru nasilnega zapiranja vrata in v primeru zloma, zaščita črepinj. Stekla takšne vrste so kombinirana z zaščitno folijo PVB, ki jih drži skupaj tudi v primeru eksplozije. Steklo se deli v različne razrede in je lahko dodatno opremljeno s protivlomno zaščito.

Ločeno steklo je vrsta stekla s povečano odpornostjo na vlom. Ta varnostni razred je zelo podrobno izdelan in namenjen manj pogostim steklenim zaščitam.

ZAŠČITA PRED HRUPOM

Vsakdo, ki je imel priložnost prenočiti v sobi s slabo zatesnjenimi okni, ve, kako pomembna je vloga oken kot zaščite pred hrupom. V primeru stekel je izboljšava akustične izolacije dosežena z uporabo različnih debelin stekla v oknu, kot tudi povečano število prekatov med posameznimi ploščami. V območjih, ki so posebno izpostavljena hrupu, je zaščitna folija nameščena tudi na okvir. Če bi okna rada priredili posebnim pogojem bivanja, priporočamo profesionalen posvet na naših prodajnih mestih.